חיפוש
  • a2zcpa

האם החלקה במקלחת במהלך השתלמות במלון היא תאונת עבודה?


בחודש יוני 2018 דחה בית הדין הארצי לעבודה את ערעורה של מבוטחת, אשר דרשה להכיר בהחלקה במקלחת במהלך השתלמותה במלון, כתאונת עבודה.

חקיקה ופסיקה רלוונטית

סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר תאונת עבודה: "תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי - תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו".

לגבי השתלמויות, כנסים, ימי נופש, אירועי ספורט וכיו"ב מטעם העבודה - נקבע בעב"ל 825-06, ע"י בית הדין הארצי לעבודה, כי יש לקיים שני מבחנים:

א. יש לבחון האם האירוע שבו השתתף העובד בזמן הפגיעה עונה לידי פעילות נלווית לעבודה.

ב. אם ענינו למבחן א' - יש לבחון האם הפעילות המסוימת שבעטיה נפגע העובד היתה חלק בלתי נפרד מהאירוע המוכר כפעילות נלווית לעבודה.

העובדות

המבוטחת היא עובדת עירייה אשר שהתה במלון במסגרת השתלמות מקצועית. תמורת ההשתלמות שילמה העירייה למבוטחת שכר מלא. המבוטחת החליקה באמבטיה בבית המלון והגישה לביטוח הלאומי תביעת תאונת עבודה. הביטוח הלאומי דחה את תביעתה, והמבוטחת ערערה לבית הדין האזורי לעבודה. בית הדין האזורי לעבודה דחה אף הוא את תביעתה, משום שהמקרה אינו עונה לתנאי השני שפורט לעיל - פעולת הרחצה איננה פעילות אינטגרלית לאירוע הנלווה לעבודה (ההשתלמות), אלא מדובר בפעילות פרטית שאין לה כל קשר לעבודה.

המבוטחת ערערה לבית הדין הארצי לעבודה.

הדיון בבית הדין הארצי לעבודה

בית הדין הארצי הסכים לדעתו של בית הדין האזורי לעניין המבחן הראשון, ומיקד את הדיון לעניין המבחן השני:

1. לעניין בדיקת האם הפעילות היתה חלק אינטגרלי מההשתלמות - בית הדין קבע כי בין אם מדובר בהרצאה, או בין אם מדובר באירוע חברתי, הרי ברור כי אינם נעשים בחדר הפרטי, ומשכך אין הוא רואה בפעולת הרחצה חלק אינטגרלי מהאירוע המוכר כפעילות נלווית לעבודה.

2. הרחצה היתה בחדר פרטי ונעשתה מטעמי היגיינה אישית, ללא כל קשר להשתלמות.

3. פעילות רחצה שלעצמה תמיד כרוכה בסיכוי מסוים של החלקה. ההחלקה אינה ייחודית לבית המלון בו התקיימה ההשתלמות, אלא עלולה לקרות גם בבית המגורים הפרטי של כל אדם.

ההחלטה - האירוע לא הוכר כתאונת עבודה הואיל והמבחן השני (חלק אינטגרלי מההשתלמות) אינו מתקיים.

לשאלות בנושא הנ"ל, בנושאי ביטוח לאומי אחרים, מיסוי ודיני עבודה - הנכם מוזמנים לקבוצת "שואלים רואה חשבון" בפייסבוק.


27 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מענק עבודה עבור שנת המס 2018

מענק עבודה עבור שנת המס 2018 לשכירים ולעצמאיים מי זכאי למענק עבודה עבור שנת המס 2018? החוק חל על כל שכיר או עצמאי, שהייתה לו הכנסת עבודה או הכנסה מעסק ומשלח יד בשנת המס 2018 , אשר עמד בכל שלושת התנאים

  • Facebook Social Icon

© 2017 Shaul Ziv