חיפוש
 • שאול זיו

אילו פרטים אנו נדרשים לציין בקבלות ובחשבוניות מס?


הפרטים שיש לציין במסמך "קבלה":

 1. מספר עוקב.

 2. שם הנישום ומספר תעודת זהות, או המספר ברשם החברות, או המספר ברשם השותפויות, או מספר עוסק מורשה.

 3. תאריך.

 4. שם המשלם ומענו (להוציא מקרים של מכירות קמעונאיות במזומן). אם מענו של המשלם ידוע לנישום - אין חובה לציינו.

 5. סכום התקבול.

 6. מהות התקבול.

 7. חתימת הנישום, אלא אם מדובר במסמך ממוחשב.

 8. אם מדובר בש'ק או שטר – בנוסף לאמור לעיל, יש לציין גם את מספר הש'ק/שטר, שם הבנק וסניפו, זמן הפירעון וכיו"ב.

הפרטים שיש לציין במסמך "חשבונית מס":

 1. מספר עוקב.

 2. שם הנישום, מענו ומספר תעודת זהות, או המספר ברשם החברות, או המספר ברשם השותפויות, או מספר עוסק מורשה.

 3. תאריך.

 4. מספר תעודת המשלוח ותאריכה, אלא אם החשבונית נערכה בטרם משלוח הטובין.

 5. שם הלקוח ומענו (להוציא מקרים של מכירות קמעונאיות במזומן, אלא אם כן מדובר במע"מ אפס או עסקה הפטורה ממע"מ). אם מענו של המשלם ידוע לנישום - אין חובה לציינו.

 6. תיאור הטובין או תיאור השירות.

 7. היחידה שלפיה נמדדת הכמות.

 8. הכמות.

 9. מחיר היחידה ללא מע"מ, ואם כולל מע"מ – יש לציין עובדה זו.

 10. סכום החשבונית.

 11. מספר הרישום במע"מ של הקונה (אם לקוח עסקי), ובלבד שמדובר בעסקה העולה על סך של 5,000 ש"ח, ללא מע"מ.

 12. סכום החשבונית ללא מע"מ, סכום המע"מ וסכום כולל מע"מ.

הפרטים שיש לציין במסמך "חשבונית מס/קבלה":

הפרטים שיש לכלול בחשבונית מס/קבלה – שילוב הפרטים לעיל של קבלה ושל חשבונית מס.


151 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מענק פעימה ראשונה לעצמאיים

לפני זמן קצר, אישרה הממשלה (יום ה', 2.4.20) תקנות שעת חירום (מענק סיוע לעצמאיים בשל התפשטות נגיף הקורונה). בתקנות שאושרו נקבע כי מענק הסיוע יינתן באמצעות רשות המיסים לעצמאיים הזכאים לכך, זאת בכפוף לת

 • Facebook Social Icon

© 2017 Shaul Ziv