חיפוש
  • a2zcpa

סוגיות מע"מ במסחר אלקטרוני - דרופשיפינג


לאחרונה אני מקבל שאלות רבות לגבי אופן הרישום במע"מ של העוסקים בדרופשיפינג ועל קיזוז מס תשומות של עוסקים כאמור.

אופן הרישום במע"מ והשלכותיו

סעיף 2 לחוק מע"מ קובע כי "על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין...". המשמעות היא שעל מנת להכנס לתחולת חוק מע"מ, יש לענות לשני תנאים (מצטברים) - קיום "עסקה" ושמקומה יהיה בישראל.

עסקה מוגדרת בסעיף 1 לחוק מע"מ: (1) מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו, לרבות מכירת ציוד. (2) מכירת נכס אשר נוכה מס התשומות שהוטל על מכירתו למוכר או על יבואו בידי המוכר. (3) עסקת אקראי.

לגבי שאלת מיקום העסקה, יש לפנות לסעיף 14 לחוק מע"מ אשר קובע כי "יראו נכס כנמכר בישראל אם הנכס היה בישראל בעת מסירתו לקונה, או אם יוצא מישראל".

לגבי עסקאות דרופשיפינג - אנו עונים לתנאי קיום "עסקה", אך איננו עונים לתנאיו של סעיף 14 ("בישראל"), ומשכך עוסקים כאמור אינם בתחולת חוק מע"מ. משמעות הדבר היא שאין צורך בפתיחת תיק מע"מ. יצוין כי עוסק אשר אינו מעוניין בפתיחת תיק במע"מ בהתאם למוסבר לעיל, מומלץ כי יסגור את אפשרות המכירה לישראלים (מכירה אחת לישראל תכניס אותו לתחולת סעיף 14, ואז בהכרח יהיה עליו לפתוח תיק במע"מ).

ההשלכות של אי פתיחת תיק במע"מ - קושי בקבלת אישור על פטור מניכוי מס במקור (אך מי זקוק לכך, אם כל העסקאות הן עם חו"ל), והמוקש העיקרי הוא סירוב של חברות הביטוח לפתיחת תכנית פנסיה/קרן השתלמות לעצמאיים. התנאי העיקרי של חברות הביטוח הוא תעודת עוסק ממע"מ, ומשאין תעודת עוסק כזו, חברות הביטוח יערימו קשיים על פתיחת קופות כאמור (אישור מרואה החשבון שלכם אמור להספיק ברוב המקרים).

השלכה נוספת של אי פתיחת תיק במע"מ, שלטעמי נוצרה בשל תכנון לקוי של המחוקק, היא חוק פנסיה חובה לעצמאיים. הוראות החוק קובעות כי תכנית פנסיית החובה לעצמאיים חלה על מי שנרשם בהתאם לחוק מע"מ. כאמור לעיל, סוחרי דרופשיפינג כלל לא אמורים להירשם כעוסקים, ולכן בהתאם ללשון החוק היבשה הם פטורים מהפרשות חובה כעצמאיים ולכן גם לא יהיה להטיל עליהם קנס במידה ולא יעשו כן (לטעמי גם בית המשפט יקבל עמדה זו).

קיזוז מס תשומות

במידה ואתה עוסק בדרופשיפינג ונרשמת במע"מ כעוסק מורשה, גם אם על מנת להנות מקיזוז מס תשומות וגם אם משום שיש לך מכירות לישראלים, או במידה ויש לך עיסוק נוסף, יש לזכור כי עסקאות הדרופשיפינג אינן עסקאות חייבות במע"מ בישראל (ראה ניתוח לעיל). סעיף 41 לחוק מע"מ קובע כי "אין לנכות מס על תשומות אלא אם הן לשימוש בעסקה החייבת במס." המשמעות היא שמאחר ועסקת הדרופ אינה חייבת במע"מ, כלל לא ניתן לתבוע בגין ההוצאות עליה מע"מ (אינטרנט, דלק, חשמל וכיו"ב). עוסקי דרופ רבים קיבלו המלצה (שגויה) להירשם כעוסק מורשה, מאחר וההנחה השגויה היתה שעסקאות חו"ל חייבות במע"מ אפס, דבר המזכה את העוסק בקיזוז מס תשומות מלא (כמו יצואן).

עוסקי דרופשיפינג שלהם עיסוק נוסף (למשל קידום אתרים) ונרשמו כעוסק מורשה, טועים אף הם במידה והם מקזזים 100% מהתשומות. עמדת מע"מ היא שיש לקזז תשומות בהתאם לייחוס המע"מ שבין העסקאות החייבות לבין העסקאות שאינן חייבות (או במקרה זה, כלל לא עונות להגדרת עסקה).

נניח עוסק מורשה שיש לו הכנסות מעסקאות דרופשיפינג בסך של 250,000 ש"ח, ומנגד הכנסות מקידום אתרים בסך של 150,000 ש"ח, ולשם ייצור ההכנסה הנ"ל שילם מס תשומות (מע"מ על הוצאות) בסך של 5,000 ש"ח (אינטרנט, דלק, טיפולי רכב, מחשב וכיו"ב). במקרה זה יוכל העוסק לקזז מס תשומות בסך של 1,875 ש"ח בלבד מעסקאותיו החייבות (קידום האתרים). הקיזוז ייעשה בהתאם ליחס העסקאות החייבות לכלל העסקאות (150,000/400,000)*5,000.


244 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מענק פעימה ראשונה לעצמאיים

לפני זמן קצר, אישרה הממשלה (יום ה', 2.4.20) תקנות שעת חירום (מענק סיוע לעצמאיים בשל התפשטות נגיף הקורונה). בתקנות שאושרו נקבע כי מענק הסיוע יינתן באמצעות רשות המיסים לעצמאיים הזכאים לכך, זאת בכפוף לת

  • Facebook Social Icon

© 2017 Shaul Ziv