חיפוש
  • a2zcpa

סאבלט, Airbnb, בוקינג - מס הכנסה בעקבותיכם


סאבלט, Airbnb, בוקינג - מס הכנסה בעקבותיכם 😲 האם Airbnb תחויב בניכוי במקור ממשכיריה הישראליים?

מזו תקופה, עורכת רשות המסים ביקורות פתע בשוק השכרת הדירות לתקופות קצרות מועד. לא אחת, מבצעים חוקרי מס הכנסה הזמנות באמצעות אתר בוקינג או Airbnb, ומפתיעים את בעלי הדירה בתשאול ובזימון לחקירה. בהתאם לביקורות אלו, עולה כי 33% מהנבדקים אינם מדווחים על הכנסותיהם.

על מנת להקל על גביית המסים, נמצאת רשות המסים בימים אלה במגעים עם Airbnb, וזאת על מנת להגיע להסדר שיאפשר לה לגבות את המסים מהמשכירים הישראליים עוד במועד ביצוע ההזמנה באתר. המנגנון המוצע הוא ניכוי במקור. בהתאם למנגנון המוצע, תנכה Airbnb במקור מכל משכיר ישראלי ותעביר את הכסף לרשות המסים. כל משכיר ישראלי ייאלץ לפנות לרשות המסים ולהמציא אישור על ניכוי במקור, אחרת, בהיעדר אישור, ינוכה שיעור המס המירבי - 47%. מיותר לציין, שמנגנון זה צפוי לייקר את מחירי ההשכרה לטווח הקצר. אגב, מדינות רבות אחרות פועלות בשיטה זו כבר תקופה ארוכה, וביניהן קנדה, צרפת, גרמניה, הודו וחלק ממדינות ארה"ב.

אנו שבים ומציינים כי השכרה לטווח הקצר היא הכנסה החייבת במס, ויש לפתוח תיקים ברשויות המס ולדווח כנדרש.

מהן חשיפות המס הצפויות בהשכרה לטווח הקצר?

מס הכנסה - יצוין כי המחוקק פוטר ממס הכנסה את מי שהשכיר את דירתו למטרת מגורים בלבד, והכנסותיו מדמי שכירות הן עד 5,010 ש"ח בחודש (סכום מעודכן לשנת 2017). השכרה לטווח הקצר אינה נחשבת להשכרה לצורך מגורים, ומשכך חייבת במס הכנסה מהשקל הראשון. הכנסה זו (לטווח הקצר) מתקבלת על ידי מס הכנסה כהכנסה עסקית הדומה להכנסה מהפעלת בית מלון - המשמעות היא חיוב במס שולי שבין 10% ועד ל-50% (תוך ניכוי כל ההוצאות המוכרות). גם אם לא נגדיר את ההכנסה כעסקית, אלא כהכנסה פאסיבית, הרי שתמוסה מהשקל הראשון בשיעור מס התחלתי של 31% (למי שגילו פחות מ-60).

חשיפת מס נוספת - מע"מ - בהתאם לסעיף 30(א)(8) לחוק מע"מ (ותקנות 12(א), 12א(ג) ו-12ב' לתקנות מע"מ), לינה של תייר בבית מלון ושירותים נוספים שניתנים אגב לינה זו, יחול עליהם מע"מ אפס. בהחלט תיתכן פרשנות של רשויות מע"מ שלינה לטווח הקצר לתייר בדירה בתל אביב, למשל, אינה עונה להוראות סעיף 30(א)(8) לחוק מע"מ ולתקנותיו, מאחר ולא מדובר בבית מלון, ולכן תחויב במע"מ מלא. יצוין כי הגדרת בית מלון בחוק מע"מ היא "לרבות פנסיון, בית מרגוע, בית אירוח או כיוצא באלה, שבו מלינים בדרך כלל בתמורה 5 אנשים לפחות". כמו כן, בהתאם להוראות פרשנות של מע"מ לעניין הגדרת בית מלון יש לעמוד בתנאי שטח רצפה של של לפחות 14 מ"ר (ללא שירותים ומטבחון) עבור שתי מיטות + שטח של 4 מ"ר לכל מיטה נוספת - משמע, יש לעמוד בשטח של 26 מ"ר, ללא שירותים ומטבחון. מי שאינו עומד בהגדרה זו, אינו נכנס לתחולת ההגדרה של בית מלון ועלול להיות מחויב במע"מ מלא על ההשכרה לתושב חוץ.

ביטוח לאומי - בהתאם לחוזר 1368 של הביטוח הלאומי ובהתאם לסעיף 350(א)(7) לחוק הביטוח הלאומי, הכנסה מהשכרת דירה למגורים פטורה מדמי הביטוח הלאומי. אך מה לגבי השכרה שאינה למטרות מגורים? כאן החיוב יהיה בשיעור של 9.61% או 12%, לפי העניין (בכל מקרה יינתן פטור מדמי ביטוח עד ל-25% מהשכר הממוצע במשק - כ-2,400 ש"ח בחודש) - וכל זאת, להכנסה פאסיבית. באם מדובר בהכנסה מעסק - דמי הביטוח הלאומי עלולים להגיע לשיעור של 17.83%.

מס שבח - גם במקרה זה חשיפת המס היא משמעותית ביותר. בהתאם לסעיף 49 לחוק מיסוי מקרקעין ניתן פטור ממס שבח, בתנאים מסוימים, ממכירת דירת מגורים מזכה. מנגד, עצם ההשכרה לטווח הקצר תפסול את המוכר מלקבל הטבה זו, והוא עלול לשלם מס מלא על הרווח ממכירת הדירה.

לשאלות בנושא הנ"ל, ובכל נושאי המיסוי ההנכם מוזמנים לקבוצת "שואלים רואה חשבון" בפייסבוק.


156 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מענק עבודה עבור שנת המס 2018

מענק עבודה עבור שנת המס 2018 לשכירים ולעצמאיים מי זכאי למענק עבודה עבור שנת המס 2018? החוק חל על כל שכיר או עצמאי, שהייתה לו הכנסת עבודה או הכנסה מעסק ומשלח יד בשנת המס 2018 , אשר עמד בכל שלושת התנאים

  • Facebook Social Icon

© 2017 Shaul Ziv