חיפוש
 • שאול זיו רו"ח

עוסק פטור או עוסק מורשה


בעת פתיחת עסק חדש, אחת השאלות הנפוצות, אם לא הנפוצה שבהן, היא האם לפתוח תיק עוסק פטור או עוסק מורשה. כפי שיוסבר בהמשך, שאלה זו רלוונטית לרישום במשרדי מע"מ בלבד.

עוסק פטור

כאשר סך מחזור העסקאות השנתי שלך אינו צפוי להיות מעבר לסך של 100,187 שח (מעודכן לשנת 2019), תוכל להיות מסווג כעוסק פטור. מעבר למחזור הנ"ל - עליך להירשם כעוסק מורשה.

שימו לב! – תקנה 13 לתקנות מע"מ (רישום) קובעת את רשימת בעלי המקצוע, שבכל מקרה, לא יוכלו להירשם כעוסק פטור:

 1. בעלי מקצועות חופשיים - אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג ופיזיותרפיסט.

 2. כמו כן, מוסיפה תקנה 13 לרשימת העוסקים שאינם יכולים להירשם כעוסקים פטורים, עוסקים שעיסוקם מתן שירותים מהסוגים המפורטים בתקנה 6א' לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, ולגבי אותם שירותים בלבד:

מופע אומנתי, לרבות הנחייה במופע, בניית תפאורה או הכנתה, הכנת מבחנים, בדיקתם, וכן ניהול מבחנים ופיקוח עליהם, הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאיננו מופע אמנותי, כתבנות או קצרנות, תרגום בכתב או בע"פ, כתיבה או עריכה ופישור.

3. בעל בית ספר, לרבות גן ילדים.

4. סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין.

5. סוחר רכב או מתווך רכב.

6. חברה ואגודה שיתופית.

לעניין סעיף 2 לעיל – לעתים, ניתן יהיה להירשם כעוסק פטור בכפוף להתקיים תנאים מסוימים, הנכם מוזמנים להתייעץ עימנו בקשר לכך.

 • בהתאם לתקנה 15 לתקנות מע"מ (רישום), העוסק הפטור ידווח פעם בשנה למע"מ על מחזור עסקאותיו (עד ה-31 בינואר בשנה העוקבת). אי דיווח כאמור עלול לגרור קנס בסך של 750 ש"ח.

 • העוסק הפטור אינו רשאי להוציא חשבונית מס ללקוחותיו, אלא יוציא קבלה בגין עסקאותיו (בעת קבלת התשלום).

 • מאחר והעוסק הפטור אינו משלם מע"מ עסקאות, אין הוא רשאי לתבוע מע"מ תשומות בגין הוצאותיו כפי שיופיעו בחשבוניות המס שיוצאו לו.

 • במידה והעוסק הפטור עבר את סך התקרה הנקובה בחוק, יש לשלם את ההפרש שבין החלק הפטור לחלק שעלה על החלק הפטור. כמו כן, ניתן יהיה לקזז מע"מ תשומות החל מהחודש בו שינה את סיווגו לעוסק מורשה.

 • טיפ - עסקים לא מעטים שוגים ברישומם כעוסק פטור ומפסידים בכך כסף רב. עוסק שהוצאותיו הראשוניות להקמת העסק הן גבוהות והוא צופה לעבור את תקרת העוסק הפטור לאחר שנה או שנתיים, ייתכן וכדאי לו להירשם כעוסק מורשה ולדרוש את מע"מ התשומות בגין הוצאותיו. חשוב להיות ערים לכך, שבמקרים לא מעטים, עסקים מפסידים כסף בשנתם הראשונה. למשל אם הקמתי עסק, ובשנה הראשונה רכשתי מכונה בסך של 117,000 שח ובאותה שנה המחזור שלי הוא 35,100 שח - כפי הנראה (ורק לאחר בדיקה כוללת), כדאי יהיה לי להירשם כעוסק מורשה – אקבל ממע"מ החזר בסך של 17,000 שח בגין המכונה ואשלם למע"מ סך של 5,100 שח בעבור הכנסותיי (סך הכל החזר נטו של 11,900 שח). באם אירשם כעוסק פטור - לא אקבל החזר זה. לתמונה זו משתנים רבים והנכם מוזמנים להתייעץ עמנו טרם ההחלטה על אופן הרישום.

עוסק מורשה

כאשר מחזור העסקאות שלך עובר את המחזור שנקבע לעוסק הפטור ו/או הנך נמנה ברשימת בעלי המקצוע שציינו לעיל, עליך להירשם כעוסק מורשה. (כפי שצוין לעיל, ולשם תכנון מס לגיטימי, תוכל, להירשם כעוסק מורשה, גם אם אינך עובר את התקרה שנקבעה וגם אם אינך נמנה ברשימת בעלי המקצוע שצוינה לעיל).

 • העוסק המורשה גובה מע"מ בגין עסקאותיו ורק הוא יכול להוציא חשבוניות מס ללקוח.

 • העוסק המורשה יכול לקזז מע"מ בגין רכישות וההוצאות השוטפות שלו.

 • העוסק המורשה ידווח למע"מ פעם בחודש או פעם בחודשיים (תלוי במחזור עסקאותיו השנתי) על מחזור העסקאות שלו, מע"מ העסקאות בגין מחזור זה ומע"מ התשומות בגין רכישותיו והוצאותיו. הנטו מבין מע"מ העסקאות ומע"מ התשומות הוא הנטו לתשלום/החזר.

יתרונות/חסרונות

 • לעוסק הפטור פחות "התעסקות" עם רשויות המס.

 • לעוסק הפטור ניהול החשבונות פשוט יותר (ולרוב, גם זול יותר מזו של העוסק המורשה).

 • העוסק הפטור נהנה מיתרון יחסי של מחיר ללקוחות פרטיים. נניח והמחיר לצרכן של מוצר מסוים הינו 117 שח ועלותו 58.5 שח (בהנחת מחיר זהה לעוסק המורשה והפטור), העוסק הפטור ירשום רווח של 58.5 שח, בעוד העוסק המורשה ירשום רווח של 50 שח בלבד.

 • לעוסק הפטור תדמית של עסק קטן, דבר שעלול לחסום אפשרות של עסקאות עם גופים מסוימים.

 • מגבלה פסיכולוגית של העוסק הפטור לצמיחת העסק - לא פעם טוען העוסק הפטור כי אסור לו לעבור את המחזור הפטור, ובכך מונע את התפתחות העסק שלו.

למידע נוסף בנושא הנ"ל ובכל תחומי המיסוי, הביטוח הלאומי ודיני העבודה, הנכם מוזמנים לקבוצת "שואלים רואה חשבון".


125 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מענק עבודה עבור שנת המס 2018

מענק עבודה עבור שנת המס 2018 לשכירים ולעצמאיים מי זכאי למענק עבודה עבור שנת המס 2018? החוק חל על כל שכיר או עצמאי, שהייתה לו הכנסת עבודה או הכנסה מעסק ומשלח יד בשנת המס 2018 , אשר עמד בכל שלושת התנאים

 • Facebook Social Icon

© 2017 Shaul Ziv