האם הודעות SMS, הודעות וואטסאפ ושיחות טלפון, לאחר שעות העבודה, מזכות את העובד בתשלום עבור זמן עבודה


ביום 13.1.2018 ניתן בבית הדין האזורי לעבודה פסק דין הדן, בין היתר, בשאלה האם מענה להודעות SMS ומענה טלפוני לאחר זמן העבודה, מזכה את העובד בתשלום עבור זמן עבודה נוסף (46323-09-14).

בית הדין סקר את מאמרה של השופטת גנדלר אופק (שופטת בית הדין הארצי לעבודה). במאמרה סוקרת כב' השופטת גנדלר אופק את העבודה הסמויה מן העין, שמבצע עובד לאחר מילוי שעות העבודה במקום העבודה, בעודו מצוי, בשעות הפנאי והמנוחה, כאשר האפקט המצטבר של עבודה זו הוא משמעותי ולא זניח. עוד במאמרה, מציינת כב' השופטת גנדלר פס"ד ממדינת אילינוי City of Chicago. v Allen, ובו נידונה תביעה של שוטרים בנוגע לחיובם לעבוד מחוץ לשעות העבודה באמצעים טכנולוגיים למיניהם. תביעתם של השוטרים נדחתה, אך מפסק הדין (אשר "אומץ" לעת עתה בבית הדין האזורי לעבודה), עולים התנאים הבאים לאימתי זמן הודעות SMS, וואטסאפ ושיחות טלפון ייחשבו לזמן עבודה:

א. מבחן הנחיצות - הגדרת תפקידו של העובד כוללת עבודה המבוצעת בעזרת המכשיר הסלולרי, שמענה לה צריך להתקבל עוד באותו היום.

ב. תדירות והיקף העבודה - ככל שהעבודה באמצעות המכשיר הסלולרי היא בהיקף משמעותי המפריעה לעובד בזמנו הפנוי ומתרחשת באופן תדיר, הרי שמדובר בזמן עבודה. מנגד, זמן עבודה במכשיר סלולרי לא ייחשב זמן עבודה אם העובד יכול עדיין לנצל את זמנו הפנוי מעבודה שגרתית לצרכיו האישיים ללא הפרעות תדירות. במקרה כזה, שימוש במכשיר הסלולרי לצורכי עבודה, עשוי להיחשב זוטי דברים.

ג. דיווח - אם המעסיק בנה תהליך סביר המאפשר לעובד לדווח על הזמן שעבד בו מחוץ לשעות העבודה השגרתיות, אזי המעסיק יהא פטור מאחריות לתשלום אם הוא מוכיח שהעובד לא ציית לעקרונות התהליך הנ"ל. עם זאת, הבניית תהליך כאמור לא תפרוק בהכרח את המעסיק מאחריות לתשלום גמול שעות נוספות, וזאת אם העובד יצליח להוכיח מדיניות בלתי־כתובה של המעסיק לדחות תשלום גמול שעות נוספות.

ד. סוג התפקיד ואופי העבודה - ככל שאופי התפקיד מחייב את העובד לתגובה מהירה ללא דיחוי וללא אפשרות להמתין ליום המחרת, הרי שמדובר בזמן עבודה מחייב תשלום.

בשאלות בנושא זה, בנושאי דיני עבודה אחרים, חשבונאות ומסים, הנכם מוזמנים לקבוצת "שואלים רואה חשבון" בפייסבוק.


פוסטים עתידיים
פוסטים קודמים