עמותות, מלכ"רים וחברות לתועלת הציבור

השירותים שמשרדנו מספק לגופים אלו:

  • הנהלת חשבונות בהתאם לכללים החלים על עמותות ומלכ"רים

  • ביקורת ועריכת דוחות שנתיים

  • ביקורת ועריכת דוחות למס הכנסה

  • דוחות נתונים כספיים בהתאם להוראות החשב הכללי

  • דוחות מילוליים

         ועוד.

הנני בעל נסיון רב שנים מול עמותות ומלכ"רים מהגדולים במשק, הייתי שותף ליישום תכניות הבראה בחלק מגופים אלה ובין היתר צברתי נסיון רב בדיווחים למשרד האוצר ולרשויות המדינה השונות.