חוק ההתיעלות הכלכלית - פנסיה חובה לעצמאיים

החל מיום 1.1.2017 חלה חובה על כל עצמאי בין הגילאים 21-55 ובעל "ותק" של לפחות חצי שנה כעצמאי, לבצע הפקדות לפנסיה. ההפקדות ייעשו לפי 4.45% עד להכנסה חייבת של 5,136 ₪, ולפי 12.55% מהכנסה חייבת שבין 5,137 ₪ ועד להכנסה חייבת של 10,2...

מענק עבודה עבור שנת המס 2018 לשכירים ולעצמאיים

מי זכאי למענק עבודה עבור שנת המס 2018?

החוק חל על כל שכיר או עצמאי, שהייתה לו הכנסת עבודה או הכנסה מעסק ומשלח יד בשנת המס 2018 , אשר עמד בכל שלושת התנאים הבאים:

1 . גילך 23 ומעלה ויש לך ילדים, או שגילך 55 ומעלה, גם ללא...

חוק ההתיעלות הכלכלית - פנסיה חובה לעצמאיים

החל מיום 1.1.2017 חלה חובה על כל עצמאי בין הגילאים 21-55 ובעל "ותק" של לפחות חצי שנה כעצמאי, לבצע הפקדות לפנסיה. ההפקדות ייעשו לפי 4.45% עד להכנסה חייבת של 4,954 ₪, ולפי 12.55% מהכנסה חייבת שבין 4,955 ₪ ועד להכנסה חייבת של 9,90...

מקרה שכך היה ונדון לאחרונה בבית הדין הארצי לעבודה:

עובדת התקבלה לעבודה וקיבלה הודעה מאת המעסיק כי מכוח צו ההרחבה לפנסיה חובה, היא תבוטח בקרן פנסיה (ברירת המחדל במקום העבודה) והמעסיק יעביר לקרן את הכספים הנדרשים (תגמולי עובד 6%, תגמולי מעסיק 6.5%, פיצויים 6% - בסך הכל 18...

לאחרונה, דחה בית הדין הארצי לעבודה, את תביעתו של של עורך דין עצמאי, אשר תבע מהביטוח הלאומי דמי פגיעה, אך לא הסדיר בטרם עת את מעמדו כעובד עצמאי.

הקדמה

סעיף 77(א) לחוק הביטוח הלאומי (פרק ח' - ענף נפגעי עבודה) קובע כי "לגבי עובד עצמאי, תנאי לגמלה לפי פרק זה הוא שהמבוטח הי...

בחודש יוני 2018 דחה בית הדין הארצי לעבודה את ערעורה של מבוטחת, אשר דרשה להכיר בהחלקה במקלחת במהלך השתלמותה במלון, כתאונת עבודה.

חקיקה ופסיקה רלוונטית

סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר תאונת עבודה: "תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי...

ביום 17.5.18 פסק בין הדין הארצי לעבודה, בהרכב מורחב, כי תמיכה משפחתית אינה נחשבת כהכנסה לעניין חוק הבטחת הכנסה, ללא קשר לדרך שבה היא משולמת, במידת קביעותה וכיו"ב (עב"ל 17457-08-14).

מדובר בחמישה ערעורים כנגד פסיקת בית הדין האזורי לעבודה - הביטוח הלאומי שלל את גמלת הבטחת...

מעסיקים - שימו לב!

1. לאחרונה, נקנסה עמותה לחינוך תורני על סך של 904,000(!) מאחר ולא הפרישה לפנסיה לעובדיה. בעקבות תלונות שהגיעו למשרד העבודה הרווחה, נפתחה חקירה כנגד העמותה, אשר הביאה להגשת כתב אישום כנגד העמותה ומנהלה בשל הפרת האמור בחוק הגנת השכר.
העמותה, ניכתה במשך...

היום, 3.7.2018, פרסמה רשות המסים באתר האינטרנט שלה עדכון לעניין הגדרת "כיבוד קל" וזאת לפי סעיף 2(1) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות).

הסעיף הנ"ל מתיר להכיר ב-80% מהוצאות הכיבוד הקל בעסק. התקנה הגדירה "כיבוד קל" כ"שתיה קרה או חמה, עוגיות וכיוצא באלה".

בהתאם לעדכון ה...

חברות וחברים יקרים,

בתאריך 22.3.2018 פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019). החוק כולל, בין היתר, הטבות מס משמעותיות ולהלן עיקרן:

1. נקודות זיכוי עבור פעוטות - החוק קובע כי משנת 2019 ואילך, יקבלו הוראות השעה לשנים 2017-2018...

Please reload

מאמרים חדשים

סאבלט, Airbnb, בוקינג - מס הכנסה בעקבותיכם

1/7
Please reload

מאמרים קודמים
Please reload

  • Facebook Social Icon

© 2017 Shaul Ziv