שכירים/עצמאיים? חוק ההתייעלות הכלכלית לשנת 2019 פורסם ברשומות, ועימו הטבות מס חדשות והארכת הטבות מס


חברות וחברים יקרים,

בתאריך 22.3.2018 פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019). החוק כולל, בין היתר, הטבות מס משמעותיות ולהלן עיקרן:

1. נקודות זיכוי עבור פעוטות - החוק קובע כי משנת 2019 ואילך, יקבלו הוראות השעה לשנים 2017-2018 (הגדלת נקודות זיכוי להורים) תוקף קבוע, למעט מתן האפשרות לאישה להעביר נקודת זיכוי אחת משנת הלידה לשנה שלאחריה. המשמעויות הן מתן 1.5 נקודות זיכוי לגבר ולאישה בשנת לידת הפעוט (הטבת מס של קצת פחות כ-4,000 ש"ח בשנה, לכל אחד מההורים), ומתן 2.5 נקודות זיכוי לאישה ולגבר מהשנה שלאחר שנת הלידה ועד לשנה בה יחגוג הפעוט 5 (הטבת מס של כ-6,500 ש"ח בשנה, לכל אחד מההורים).

2. הארכת הוראות השעה לגבי נקודות זיכוי למי שיסיים תואר אקדמי או לימודי מקצוע בשנים 2019-2022.

א. תואר ראשון - נקודת זיכוי אחת בשנת המס שלאחר סיום התואר, או בשנה שלאחריה, לבחירתו.

ב. תואר שני - כנ"ל, אך חצי נקודת זיכוי.

ג. תואר שלישי ברפואה - כמו א' לעיל, בתוספת חצי נקודת זיכוי בשנה שלאחר השנה שבה קיבל נקודת זיכוי אחת.

ד. תואר שלישי במסלול ישיר - כמו ג' לעיל, אך ניתן לבחור את חצי נקודת הזיכוי בשנה שלאחר סיום התואר, או בשנה שלאחריה.

ה. לימודי מקצוע - נקודת זיכוי אחת בשנה שלאחר שנת סיום הלימודים, או בשנה שלאחריה, לבחירתו.

3. מילואים - משרתי מילואים (מעל 32 יום) זכאים ל"תגמול מיוחד" ובהתקיים תנאים מסוימים, זכאים גם ל"תגמול נוסף". עד לחקיקת החוק התגמולים הנ"ל היו חייבים במס בשיעור של 25%. החוק הנ"ל פוטר ממס את ה"תגמול המיוחד" בלבד.

4. מענק עבודה - מדובר בהוראות שעה לשנת 2019 (מענק עבודה המשולם עבור שנת 2018). לעניין מענק העבודה, בן זוג של תובע המענק ייחשב כבן זוג (כולל ידוע לציבור), רק אם היה בן זוגו במשך כל השנה. כמו כן, סכומי המענק הוגדלו במעט, וכך גם סכומי ההכנסות של תובעי המענק.

נשמח לסייע בשאלות בנושא הנ"ל, ובכל נושאי המיסוי, ביטוח לאומי ודיני עבודה בקבוצת הפייסבוק "שואלים רואה חשבון".


פוסטים עתידיים
פוסטים קודמים